menu

Kim en Roeland vroegen mij een logo te maken voor hun VSV Monitor. Een programma met 1 hele belangrijke doel: minder schoolverlaters als resultaat. Deze missie en de student waarvoor het programma is gemaakt staan in het logo centraal. In het logo vind je ook advies en regionaal terug. Met het platform wordt er straks advies gegeven en worden scholen begeleidt. Ook wilt VSV Monitor de regio’s helpen met het in kaart brengen van hoe hun programma vroegtijdige schoolverlaters kan voorkomen. Alles waar het programma voor staat heb ik in een vorm gegoten en daar is het logo uit ontstaan. 

VSV Monitor

Logo design

@studiolona

Algemene voorwaarden
Copyright © 2021